Start od the content

Why study?

L'ETSEA és l'única escola forestal situada en el nord-est espanyol i es troba prop de sistemes forestals molt diversos, des d'entorns costaners o desèrtics fins a àrees d'alta muntanya als Pirineus, la qual cosa permet desenvolupar una docència propera a l'heterogènia realitat forestal.

Catalunya és una de les regions d'Europa amb major superfície forestal, que proporciona importants béns i serveis socioambientals, a més de productes forestals d'importància comercial. La proximitat a extenses àrees urbanes ofereix oportunitats per a una intensa activitat de gestió territorial, ambiental i paisatgística.

El Grau d'Enginyeria Forestal s'estructura amb un tronc de formació bàsica de dos anys en el qual, aproximadament, el primer curs es dedica a la formació bàsica en enginyeria i el segon a la formació de les bases tecnològiques. la proposta de Pràctiques Integrades constitueix la major innovació del Grau i la materialització dels elements d'identitat diferencial que ho conformen. A partir del tercer curs es rep formació especialitzada que desenvolupa un perfil professional: El Graduat en Enginyeria Forestal és un professional format tècnicament en la gestió dels recursos naturals: fonamentalment vegetació, fauna, sòl i paisatge i, per tant, en el desenvolupament d'activitats tècniques dirigides al seu aprofitament i/o defensa i conservació.

Té l'opció d'especialitzar-se en Gestió de Sistemes Naturals o en Gestió del Medi ambient i del Paisatge. El Grau habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal en Explotacions Forestals.