Inici del Contingut

Professorat

Professors/es 1e Curs 

El responsable de cada assignatura es mostra en negreta.

CodiAssignaturesCognomNomPerfil acadèmicTelèfone-mail
102411 Física  Castellví Sentís  Francesc TUC 973 70 26 20 F-Castellvi@macs.udl.cat 
Salvatierra Domper Eugenio Aso.T.P. 973 70 26 20 eugenio@macs.udl.cat
102412 Matemàtiques I  Bailo Ballarín  Esteban COL.L(D) 973 00 37 24 ebailo@matematica.udl.cat
102413 Química  Monné Esquerda  Josep Aso.T.P. 973 70 36 55 jmonne@quimica.udl.cat 
Guillén Pere Aso.T.P.   pguillen@quimica.udl.cat
102414 Biologia i Genètica forestal    Muñoz Odina Pilar TUC 973 70 28 29 pilarm@pvcf.udl.cat
Jauset Berrocal Ana Maria    CEUC 973 70 25 25 amjauset@pvcf.udl.cat
Achon Sama M.Angeles    TUC 973 70 28 27 achon@pvcf.udl.cat
Voltas Velasco Jordi TUC 973 70 28 55 jvoltas@pvcf.udl.cat
Sin Casas Esther TEUC 973 70 28 46 ester.sin@pvcf.udl.cat
Martinez García Consuelo TEUC 973 70 28 56 chelo.martinez@pvcf.udl.cat
102415 Botànica forestal  Conesa Mor Josep Antoni TUC 973 70 25 48 conesa@hbj.udl.cat
Pedrol Solanes Joan TEUC 973 70 26 80 pedrol@hbj.udl.cat
Ballesta Remy Astrid TUC 973 70 25 66 astrid@hbj.udl.cat
Bovet Pla Isabel TEUC 973 70 25 53 bovet@hbj.udl.cat
Pastor Saez Narciso TUC 973 70 28 92 pastor@hbj.udl.cat
102416 Ciències de la Terra  Rodriguez Ochoa Rafael TEUC 973 70 26 12 rrodriguez@macs.udl.cat 
Castellví Frances TUC 973 70 26 20 f-castellvi@macs.udl.cat
Olarieta José Ramón    TEUC 973 70 25 90 jramon.olarieta@macs.udl.cat
Roca Jordi TEUC 973 70 26 03 jordi.roca@macs.udl.cat
Ascaso Emilio Aso.T.P. 973 70 25 90 emilio@macs.udl.cat
102417 Ecologia, Ecofisiologia vegetal i Zoologia forestal  Serrano Endolz Luis TUC 973 70 28 49 serrano@pvcf.udl.cat
Chocarro Gomez Cristina TUC 973 70 28 91 chocarro@pvcf.udl.cat
Sanuy Delfi CEUC 973 70 28 88 dsanuy@prodan.udl.cat
102422 Matemàtiques II    Gelonch Ayné Josep TUC 973 00 37 28 jgelonch@matematica.udl.cat

 

Professors/es 2n Curs 

El responsable de cada assignatura es mostra en negreta.

CodiAssignaturesCognomNomPerfil acadèmicTelèfone-mail
102410 Expressió gràfica i cartografia Sanz Cortiella Ricardo TUC 973 70 28 63 rsanz@eagrof.udl.cat
102420 Enginyeria hidràulica forestal  López Alonso Raul TUC 973 70 28 63 rsanz@eagrof.udl.cat 
Cots Rubio Lluís    TEUC 973 70 28 20 cots@eagrof.udl.cat
102421 Hidrologia forestal  Balasch Solanes Josep Carles TUC 973 00 37 36 cbalasch@macs.udl.cat 
Poch Claret Rosa María    CUC 973 70 26 21 rosa.poch@macs.udl.cat
Masich Polo  Josep María    Aso.T.P. 973 70 26 15 masich@macs.udl.cat
102423 Pràctiques integrades I Pedrol Solanes Juan TEUC 973 70 26 80 pedrol@hbj.udl.es
102424 Topografia, SIG i Teledetecció  Martínez Casanovas José Antonio CUC 973 70 26 15 j.martinez@macs.udl.cat 
Ribes Dasi Manel TUC 973 70 28 64 manelo@eagrof.udl.cat
Ramos Martín Concepción    CUC 973 70 20 92 cramos@macs.udl.cat
102425 Economia de l'empresa  Aldaz Ibañez Natalia TUC 973 70 28 35 natalia@aegern.udl.cat
Millán Gómez José TUC 973 70 26 11 jsmillan@aegern.udl.cat
102426 Estadística i Informàtica  Escolà i Agustí Alex Agregat 973 70 28 62 aescola@eagrof.udl.cat 
Martinez Casasnovas  José Antonio   CUC 973 70 26 15 j.martinez@macs.udl.cat
Colomer Cugat Mª Angels    TUC 973 00 37 22 colomer@matematica.udl.cat
102427 Obres forestals  López Alonso Raúl Agregat 973 70 28 20 rlopez@eagrof.udl.cat 
Fernández López M. Cristina    TEUC 973 70 28 77 cfernandez@eagrof.udl.cat
Álvarez Hernández José Ignacio    Aso.T.P. 973 70 28 77 i.alvarez@eagrof.udl.cat
102428 Pràctiques integrades II    Peman Garcia Jesus TUC 973 70 28 57 peman@pvcf.udl.cat
Bonet Lledos Jose Antonio    PL   jantonio@upd.udl.cat
Martinez Casasnovas  Jose Antonio    CUC 973 70 26 15 j.martinez@macs.udl.cat
Poch Claret Rosa María   CUC 973 70 26 21 rosa.poch@macs.udl.cat
Ribes Dasi Manel TUC 973 70 28 64 manelo@eagrof.udl.cat
Fernández López M. Cristina    TEUC 973 70 28 77 cfernandez@eagrof.udl.cat
López Alonso Raul Agregat 973 70 28 20 rlopez@eagrof.udl.cat 
Álvarez Hernández José Ignacio    Aso.T.P.   i.alvarez@eagrof.udl.cat
102429 Repoblació forestal  Peman Garcia Jesus TUC 973 70 28 57 peman@pvcf.udl.cat
Bonet Lledos Jose Antonio    PL   jantonio@upd.udl.cat
Bovet Isabel TEUC 973 70 25 53 bovet@hbj.udl.cat
Pastor Narciso TUC 973 70 28 92 pastor@hbj.udl.cat

Professors/es 3r Curs 

El responsable de cada assignatura es mostra en negreta.

CodiAssignaturesCognomNomPerfil acadèmicTelèfone-mail
102430 Dasometria, Inventariat i Mostreig forestal  Fernández López M Cristina TEUC 973 70 28 67 cfernandez@eagrof.udl.cat 
Balasch Pont  Josep Aso.T.P.   jbalasch@eagrof.udl.cat
102431 Enginyeria del medi forestal  Arnó Jaume R. TUC 973 70 28 59 jarno@eagrof.udl.cat 
Cuchí Juan Carlos    TUC 973 70 25 39 cuchi@eagrof.udl.cat
102432 Gestió de la fauna    Nadal Jesús R. CEUC 973 70 28 89 jnadal@prodan.udl.cat 
Casals Frederic Col. 973 70 26 04 fcasals@prodan.udl.cat
102433 Ordenació forestal i pascicultura  Vega Garcia Cristina TUC 973 70 25 46 cvega@eagrof.udl.cat 
Cervera Teresa Aso.T.P.   tcervera@eagrof.udl.cat
Fanlo Dominguez Rosario  TUC 973 70 25 64 fanlo@pvcf.udl.cat
102434 Forest i Indústria  Garasa Laborda Manuel R. TEUC 973 70 28 07 mgarasa@pvcf.udl.cat
Villasante Plágaro Antonio TEUC 973 70 28 78 avillasante@eagrof.udl.cat 
102435 Incendis i Sanitat forestal  Colinas Carlos R. CEUC 973 70 28 45 carlos.colinas@pvcf.udl.cat
Eizaguirre Matilde CEUC 973 70 28 21 eizaguirre@pvcf.udl.cat
Molina Domingo TEUC 973 70 28 47 dmolina@pvcf.udl.cat
102436 Pràctiques integrades III    Nadal Jesús R. CEUC 973 70 28 89 jnadal@prodan.udl.cat 
102437 Silvicultura  Aunós Gómez Alvaro CUC 973 70 25 23 aaunos@pvcf.udl.cat

Professors/es 4t Curs 

El responsable de cada assignatura es mostra en negreta.

CodiAssignaturesCognomNomPerfil acadèmicTelèfone-mail
102440 Planificació territorial i ambiental    Alcazar Montero Jorge TUC 973 70 26 75 jalcazar@macs.udl.cat 
102441 Política i Legislació forestal    Ribelles Sans M. Teresa COL.L(D) 973 00 37 13 tribelles@aegern.udl.cat
102442 Projectes    Fernández López M. Cristina  TEUC 973 70 28 67 cfernandez@eagrof.udl.cat 
102443 Pràctiques externes           
102444 Treball Final de Grau