Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Enginyeria Forestal    

El grau en Enginyeria Forestal és una titulació reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil comú: La formació de professionals per a la gestió del territori forestal.

Els estudis de grau en Enginyeria Forestal tenen els seus antecedents a Espanya en el Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Montes fundat en 1903. Més tard van passar a ser denominats Ayudantes y Peritos de Montes i posteriorment Enginyers Tècnics Forestals. La formació forestal a la Universitat de Lleida es va iniciar l'any 1989 amb la titulació Enginyeria Tècnica Forestal en les seves dues especialitats: Explotacions forestals i Indústries forestals. Aquesta formació universitària es va completar en 1992 amb la introducció dels estudis superiors universitaris d'Enginyeria de Forest.

En el curs 2010/11 s'inicia el Grau en Enginyeria Forestal d'acord amb les directrius i recomanacions derivades de l'espai europeu d'educació superior (EEES, Pla Bolonya), de manera que en aquesta adaptació hem pogut aprofitar l'experiència adquirida durant tots aquests anys.

Els estudiants tenen l'oportunitat de contactar amb el mitjà forestal adquirint una sòlida formació teòrica i pràctica. En cada curs, s'ha dissenyat una assignatura pràctica que engloba i integra els coneixements forestals adquirits.