Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de preinscripció

El període per sol·licitar plaça, els alumnes de nou ingrés, per al curs 2019-20 és:

 • Convocatòria de juny: Del 4 de juny a l'1 de juliol del 2019.
 • Convocatòria de setembre: Del 19 al 20 de setembre del 2019.
 • Convocatòria d'octubre: Del 2 al 4 d'octubre del 2019.

Més informació de la preinscripció universitària.

- Període de matrícula

- Convocatòria de juny

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació de la 1a assignació de places: 11 de juliol de 2019.
   • Activació del tràmit "Assignació definitiva": Del 12 al 16 de juliol de 2019.
   • Publicació de la 2a assignació de places: 24 de juliol de 2019.
   • Activació del tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places": Del 24 de juliol al 30 d'agost de 2019.
   • Publicació de la 1a reassginació: 3 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 2a reassignació: 13 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 3a reassignació: 19 de setembre de 2019.
  • Matrícula: 

   • Matrícula de la 1a assignació de places (primera preferència): Del 15 al 18 de juliol de 2019.
   • Matrícula de reclamacions i "Assignació definitiva": 18 de juliol de 2019.
   • Matrícula de la 2a assignació de places: Del 25 al 29 de juliol de 2019.
   • Matrícula de la 1a reassignació i reclamacions 2a assignació: 5 i 6 de setembre de 2019.
   • Matrícula de la 2a reassignació: 16 de setembre de 2019.
   • Matrícula de la 3a reassignació: 20 de setembre de 2019.

- Convocatòria de setembre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: 26 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 1a reassginació: 2 d'octubre de 2019.
  • Matrícula: 

   • Matrícula UdL assignació de places: 1 d'octubre de 2019.

- Convocatòria d'octubre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: 9 d'octubre de 2019.
  • Matrícula: 

   • Matrícula assignació de places: 10 d'octubre de 2019.

- Procediment per matricular-se

- Què heu de fer per matricular-vos?

- Quan heu de venir?

- Quina documentació heu de portar?

- Preus i pagament

Més informació

- Sessions d'acollida i tutorització

Programa d'acollida i sessions de benvinguda

 

 

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula